Läs mer om att söka i DiVA här: Söka i DiVA
  • Fritext AX
Läs mer om att söka i DiVA här: Söka i DiVA
Begränsa sökningen ytterligare
  • Fulltext
   Endast dokument med fulltext i DiVA
  • Och
   Utgivningsår
   FrånTill
  • Och
   Organisation(id)
   Bläddra
   Inkludera även tidigare namn
  • Och
   Serie
   • -
   • Avhandlingsserie inom området Människan i välfärdssamhället
   • Ersta Sköndal Bräcke högskola arbetsrapportserie (Upphörd 2022-01-23)
   • Ersta Sköndal högskola arbetsrapportserie (Upphörd 2017-01-23)
   • Forskningsavdelningens arbetsrapportserie (Upphörd 2015-08-28)
   • Marie Cederschiöld högskola arbetsrapportserie
   • Sköndalsinstitutets arbetsrapportserie (Upphörd 2015-08-28)
   • Sköndalsinstitutets metodbokserie (Upphörd 2015-08-28)
   • Sköndalsinstitutets skriftserie (Upphörd 2015-08-28)
   • Särtrycksserie / Sköndalsinstitutet (Upphörd 2015-08-28)
  • Och
   Ämne / kurs
  • Och
   Utbildningsprogram
   • -
   • Kandidatprogram i teologi
   • Konstnärlig högskoleexamen i kyrkomusik
   • Konstnärlig kandidatexamen i kyrkomusik
   • Magisterprogram i socialt arbete med fördjupnings­området våld i nära relationer
   • Magisterutbildning i socialt arbete
   • Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och -utveckling i civilsamhället
   • Masterprogram i vårdvetenskap – palliativ vård
   • Psykoterapeutprogrammet
   • Samordnat sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogram inom vård av äldre (Upphörd 2014-06-27)
   • Sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogram inom vård av äldre
   • Sjuksköterskeprogrammet
   • Socionomprogrammet
   • Socionomprogrammet med inriktning mot diakoni
   • Socionomprogrammet med inriktning mot etik och livsåskådning
   • Socionomprogrammet med inriktning mot äldre
   • Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning palliativ vård (Samordnat av Ersta Sköndal Bräcke högskola och Sophiahemmet högskola) (Upphörd 2022-01-23)
   • Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning palliativ vård (Samordnat av Marie Cederschiöld högskola och Sophiahemmet högskola)
   • Specialistsjuksköterskeprogram i palliativ vård
   • Specialistsjuksköterskeprogram i psykiatrisk vård
   • Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning distriktssköterska
  • Och
   Ämneskategori(id)
   Bläddra
  • Och
   Uppsatsnivå
   • -
   • Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen)
   • Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)
   • Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen)
   • Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)
   • Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen)
   • Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen)
   • Studentarbete första termin
   • Studentarbete andra termin
   • Studentarbete övrigt
   • Självständigt arbete på grundnivå (konstnärlig högskoleexamen)
   • Självständigt arbete på grundnivå (konstnärlig kandidatexamen)
   • Självständigt arbete på avancerad nivå (konstnärlig magisterexamen)
   • Självständigt arbete på avancerad nivå (konstnärlig masterexamen)
  • Och
   Forskning på konstnärlig grund
   • -
   • Visa endast forskning på konstnärlig grund
   • Visa inte forskning på konstnärlig grund
  • Och
   Externt samarbete
   • -
   • Visa endast externa samarbeten
   • Visa inte externa samarbeten
Välj organisation
Visa även upphörda organisationer
Välj organisation
(*) Markerar upphörda organisationerVisa endast nuvarande organisationer
Välj ämneskategori
Visa även upphörda ämneskategorier
Välj forskningsämne
Visa även upphörda forskningsämnen
Välj utbildningsprogram
Visa även upphörda utbildningsprogram