Läs mer om att söka i DiVA här: Söka i DiVA
  • Fritekst AX
Läs mer om att söka i DiVA här: Söka i DiVA
Limit the search further
  • Fulltekst
   Kun dokumenter med fulltekst i DiVA
  • And
   Publiseringsår
   FraTil
  • And
   Organisasjon(id)
   Bla
   Inkluder også tidligere navn
  • And
   Serie
   • -
   • Avhandlingsserie inom området Människan i välfärdssamhället
   • Ersta Sköndal Bräcke högskola arbetsrapportserie (Opphørt 2022-01-23)
   • Ersta Sköndal högskola arbetsrapportserie (Opphørt 2017-01-23)
   • Forskningsavdelningens arbetsrapportserie (Opphørt 2015-08-28)
   • Marie Cederschiöld högskola arbetsrapportserie
   • Sköndalsinstitutets arbetsrapportserie (Opphørt 2015-08-28)
   • Sköndalsinstitutets metodbokserie (Opphørt 2015-08-28)
   • Sköndalsinstitutets skriftserie (Opphørt 2015-08-28)
   • Särtrycksserie / Sköndalsinstitutet (Opphørt 2015-08-28)
  • And
   Fag / kurs
  • And
   Utdanningsprogram
   • -
   • Bachelor/Master of Nursing Specialized in Care of the Elderly
   • Bachelor/Master of Nursing Specialized in Care of the Elderly (Opphørt 2014-06-27)
   • Kandidatprogram i teologi
   • Konstnärlig högskoleexamen i kyrkomusik
   • Konstnärlig kandidatexamen i kyrkomusik
   • Magisterprogram i socialt arbete med fördjupnings­området våld i nära relationer
   • Master of science in social work
   • Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och -utveckling i civilsamhället
   • Masterprogram i vårdvetenskap – palliativ vård
   • Postgraduate Diploma in Specialist Nursing - Palliative Care (Coordinated by Marie Cederschiöld University College and Sophiahemmet University College)
   • Postgraduate Program in Specialist Nursing-Primary Health Care
   • Sjuksköterskeprogrammet
   • Socionomprogrammet
   • Socionomprogrammet med inriktning mot diakoni
   • Socionomprogrammet med inriktning mot etik och livsåskådning
   • Socionomprogrammet med inriktning mot äldre
   • Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning palliativ vård (Samordnat av Ersta Sköndal Bräcke högskola och Sophiahemmet högskola) (Opphørt 2022-01-23)
   • Specialistsjuksköterskeprogram i palliativ vård
   • Specialistsjuksköterskeprogram i psykiatrisk vård
   • Study Programme in Psychotherapy
  • And
   Emnekategori(id)
   Bla
  • And
   Type oppgave
   • -
   • Independent thesis Basic level (university diploma)
   • Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)
   • Independent thesis Basic level (professional degree)
   • Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))
   • Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))
   • Independent thesis Advanced level (professional degree)
   • Student paper first term
   • Student paper second term
   • Student paper other
   • Independent thesis Basic level (Higher Education Diploma (Fine Arts))
   • Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts)
   • Independent thesis Advanced level (degree of Master of Fine Arts (One Year))
   • Independent thesis Advanced level (degree of Master of Fine Arts (Two Years))
  • And
   Kunstnerisk arbeiden
   • -
   • Kun kunstnerisk arbeiden
   • Exclude artistic work
  • And
   Eksternt samarbeid
   • -
   • Kun eksternt samarbeid
   • Exclude external cooperation
Velg organisasjon
Vis også opphørte organisasjoner
Velg organisasjon
(*) Marks avviklet organisasjonerVis kun nåværende organisasjoner
Velg kategori
Vis også opphørte emnekategori
Velg forskningsprogram
Vis også opphørte forskningsprogram
Select educational program
Show educational programs that no longer are in use